ઘર
ટોચના 10 કસિનો
કસિનો યાદી
કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ
બિટકોઇન કસિનો
ટોચના ઑનલાઇન કેસિનો
નવા ઑનલાઇન કેસિનો કેનેડા

શ્રેષ્ઠ ઓનલાઈન કેસિનો 2023 - ટોચના 10 કસિનો

વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન

કેનેડાના નવા ઓનલાઈન કેસિનો સૌથી વધુ સમજદાર ખેલાડીને પણ સંતુષ્ટ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારની રમતો હોય છે. દરેક કેસિનોમાં તમામ જરૂરી લાયસન્સ હોય છે અને તે ખેલાડીઓની સંપૂર્ણ સુરક્ષાની બાંયધરી આપે છે. અમારી વેબસાઇટ વિશિષ્ટ ઑફર્સ ઓફર કરે છે, જેનો આભાર તમે મોટી સંખ્યામાં બોનસ મેળવી શકો છો, જેમ કે ફ્રીસ્પિન, તમારી ડિપોઝિટ બમણી વગેરે.

ઑનલાઇન-કાઝિનો-કનાડા

અમે તમને ખાતરી આપી શકીએ છીએ કે અમારી વેબસાઇટ પરના દરેક કેસિનોમાં મોટી સંખ્યામાં સમીક્ષાઓ છે અને સમય જતાં તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. દરેક ખેલાડી ખાતરી કરી શકે છે કે તે તેની જીત મેળવશે અને તેના પૈસા ઉપાડી લેશે!

1xSlots કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં100 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ1500€ + 150 FS
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

PlayFortuna કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં100 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ100 USD સુધી 500%
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

888 સ્ટાર્સ કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં100 મુક્ત સ્પીનોની
સ્વાગત બોનસ1500€ + 150 FS
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

જેટ કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં50 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ150% થી વધીને € 2000
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

Pledoo Сasino

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% થી વધીને € 200
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

તાજા કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં50 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ150% થી વધીને € 300
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

સોલ કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં50 મુક્ત સ્પીનોની
સ્વાગત બોનસ150% થી વધીને € 1500
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

બિટર્ત્ઝર કસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં25 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ100% થી $ 100 સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

એન 1 કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% +150 ફ્રી સ્પિન
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

Winz.io કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% સુધી 100 EUR
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

Slotum કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં20 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ$/€100 સુધી 250%
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

RioBet કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં70 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ100% થી $ 1000 સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

FastPay કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100 USD સુધી 100%
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

Casino4u કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ$100 સુધી 150%
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

ઇન્સ્ટન્ટપે કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% થી વધીને € 100
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

Coinslotty કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% થી વધીને € 200
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

Brillx કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં2$
સ્વાગત બોનસ50% થી $ 1000 સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

મિત્રો કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં1$
સ્વાગત બોનસ50% 1000$ સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

પસંદગીકાર કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં5 €/$
સ્વાગત બોનસ50% સુધી 1000€/$
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

રોકેટપ્લે કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં20 મફત સ્પીનોની
સ્વાગત બોનસ100% થી વધીને € 200
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

SpinBetter કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં150 મફત સ્પીનોની
સ્વાગત બોનસ100% સુધી 300 EUR
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

JVSpin કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં150 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ100% થી $ 430 સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

વૂ કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% સુધી 100€/$
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

બેટન કસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ€2500 + 250 FS
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

iLucki કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં10 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ100 USD સુધી 100%
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

બોલિવૂડ કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% + 30 મફત સ્પિન
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

બોબ કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં10 ફ્રી સ્પિન્સ
સ્વાગત બોનસ+ 500 + 130 ફ્રી સ્પીન્સ
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

Booi કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ250% થી $ 600 સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

Slothunter કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% C$ 450 સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

બાઓ કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીંN / A
સ્વાગત બોનસ100% સુધી 200 EUR
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

KatsuBet કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં80 મફત સ્પીનોની
સ્વાગત બોનસ100% + 100 મફત સ્પિન
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

જેકવિન કેસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં25%
સ્વાગત બોનસ100% થી $ 300 સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

7bit કસિનો

કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નહીં80 મફત સ્પીનોની
સ્વાગત બોનસ100% C$3,500 સુધી
વેબીસ્લોટ કસિનો - બોનસ અને પ્રમોશન
કેસિનો રમોસમીક્ષા

 

શા માટે ઑનલાઇન કેસિનો વધુ સારા છે?

ઘણા લોકોને આશ્ચર્ય થાય છે કે ઓનલાઈન કેસિનોમાં રમવું શા માટે શ્રેષ્ઠ છે. જવાબ શક્ય તેટલો સરળ છે, તે ઓનલાઈન કેસિનો પર છે, તમે વિવિધ રમતોની વિશાળ વિવિધતા શોધી શકો છો જે ઑફલાઇન કેસિનોમાં અનુપલબ્ધ હોવાની શક્યતા છે. વધુમાં, થાપણો અને ઉપાડ લગભગ તાત્કાલિક થઈ જાય છે, અને તમારે ફક્ત બેંક કાર્ડ રાખવાની જરૂર છે.

તમે ઓનલાઈન કેસિનો રમતો ગમે ત્યાં અને દિવસના કોઈપણ સમયે રમી શકો છો, તમારે ફક્ત સ્માર્ટફોન અને ઈન્ટરનેટ કનેક્શનની જરૂર છે. આ રીતે, તમને સમય પસાર કરતા અટકાવવા માટે કંઈ નથી, ઉદાહરણ તરીકે લાંબી સફર પર, શ્રેષ્ઠ સ્લોટ્સ અથવા લાઇવ-ગેમ્સ રમીને આનંદ માણીને.

શ્રેષ્ઠ ઓનલાઈન કેસિનો પસંદ કરી રહ્યા છીએ

કેનેડા એક મફત દેશ છે જે લાયસન્સવાળા ઓનલાઈન કેસિનોને મંજૂરી આપે છે, તેથી પસંદગી ખરેખર મોટી છે અને મૂંઝવણમાં પડવું સરળ છે. તમારી શોધને સરળ બનાવવા માટે, 10casinolist.com પરની ટીમે તમારા માટે ટોચના શ્રેષ્ઠ કસિનો તૈયાર કર્યા છે જેની સીધી લિંક્સ છે. ઉપરાંત, તમને તરત જ બોનસ આપવામાં આવે છે જે તમને જ્યારે તમે નોંધણી કરાવો અથવા અન્ય વસ્તુઓ કરો ત્યારે તમને મળશે.

કેનેડામાં ઓનલાઈન કેસિનોના પ્રકાર

આ સમયે જુગારના ક્ષેત્રે પ્રચંડ પ્રગતિ કરી છે, તેથી લાક્ષણિક સિંગલ લાઇન સ્લોટ અને પોકર ઉપરાંત, ત્યાં યોગ્ય સંખ્યામાં રમતો છે જેમાં તમે મોટી રકમ જીતી શકો છો!

ચાલો કેસિનોના પ્રકારોનું તેમની રમતો સાથે વિશ્લેષણ કરીએ:

 • Blackjack કેસિનો.

બ્લેકજેક એ એક રમત છે જે વ્યવહારીક રીતે સમગ્ર કેસિનો ગેમિંગ સમુદાય દ્વારા પ્રિય છે. હાલમાં, માત્ર બ્લેકજેક પ્રદાતાઓ જ નથી પણ સંપૂર્ણ કસિનો પણ છે જેમાં આ રમત મુખ્ય પ્રવાહમાં છે. સામાન્ય રીતે, આના જેવા કેસિનોમાં રમવા માટે મોટી સંખ્યામાં કોષ્ટકો હોય છે. રમતની પ્રક્રિયા એક બ્રોડકાસ્ટ તરીકે બતાવવામાં આવે છે જેમાં તમે પગલાં લઈ શકો છો, કાર્ડ લઈ શકો છો અથવા કાર્ડ છોડી શકો છો, વગેરે. પ્રસારણ શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તામાં કરવામાં આવે છે અને વિલંબ કર્યા વિના, ખરાબ ઇન્ટરનેટ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.

 • પોકર કેસિનો.

પોકર એ તકની રમત છે, અને તે નસીબ નથી જે પરિણામ નક્કી કરે છે, પરંતુ ખેલાડીની માનસિકતા. કેનેડિયન ખેલાડીઓ પોકરના ખૂબ શોખીન છે, જેમ કે નિયમિત પોકર ટુર્નામેન્ટ્સ દ્વારા પુરાવા મળે છે, જેની ઈનામની રકમ લાખોમાં છે. આ ટુર્નામેન્ટ સામાન્ય રીતે પોકર કેસિનોમાં યોજાય છે. આ કેસિનો વિકલ્પ લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સાથે, બ્લેકજેક કેસિનોની જેમ જ કામ કરે છે. કાર્ડ યુદ્ધ માત્ર અન્ય ખેલાડીઓ સામે જ નહીં પણ કેસિનો સામે પણ લડી શકાય છે, ડીલર સાથે રમવાની સંભાવનાને કારણે.

 • સ્લોટ્સ કેસિનો.

શું છુપાવવા જેવું નથી, અમને બધાને તેમની રેખાઓ સાથે સુંદર સ્લોટ્સ જોવાનું ગમે છે જે ક્યારેક જેકપોટને ફટકારે છે. કેનેડિયન કેસિનો તે શક્યતાથી વંચિત નથી! ત્યાં મોટી સંખ્યામાં કેસિનો છે જે વપરાશકર્તાઓને સ્લોટની વિશાળ સૂચિ પ્રદાન કરે છે. બધા સ્લોટ સીધા જ લાઇસન્સ પ્રાપ્ત પ્રદાતાઓ સાથે જોડાયેલા છે, તેથી તમારે સ્ક્રિપ્ટ્સ વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી જે તમને જીતવા દેતી નથી. બધા સ્લોટમાં ઉચ્ચ RTP હોય છે, અને તમે નાની દાવ પર પણ, બિન-મર્યાદાના સ્લોટ પર MegaWaves સાથે મોટા પૈસા જીતી શકો છો.

 • Baccarat કેસિનો.

બેકારેટ એ સૌથી સરળ મોડ છે, પરંતુ કેનેડિયનો સહિત ઘણા લોકો તેને પસંદ કરે છે. બેકારેટ કેસિનો એ એક લોબી છે જેમાં મોટી સંખ્યામાં બેકારેટ ટેબલ હોય છે. સૌથી સામાન્ય વિકલ્પો માત્ર ખેલાડી અથવા બેંકર પર જીતવા માટે દાવ લગાવવા માટે નથી, પણ જોડી પર દાવ લગાવવા તેમજ ડ્રો પણ છે. રમત કોઈપણ વિલંબ વિના અને સારી ગુણવત્તામાં કેસિનો કોષ્ટકોમાંથી સ્ટ્રીમ કરવામાં આવે છે. તે રમવા માટે એક આનંદ છે!

 • જીવંત કેસિનો.

આ એક કેસિનો છે જે ઉપરોક્ત તમામ રમતો ધરાવવા માટે સક્ષમ છે, પરંતુ અન્ય મોડ્સ પણ ધરાવે છે. આવા કેસિનો વિવિધતાથી ખુશ છે, તમે બ્લેકજેકમાં બે બેટ્સ બનાવી શકો છો, અને સાઇટ છોડ્યા વિના બેકારેટ દાખલ કરો! આ ઉપરાંત, ક્રેઝી ટાઈમ, મોનોપોલી, સ્વીટ બોનાન્ઝા કેન્ડીલેન્ડ વગેરે જેવા અન્ય મોડ્સ પણ છે. આ મોડ્સ સામાન્ય વિકલ્પોથી ખૂબ જ અલગ છે. અહીં ચોક્કસ સંખ્યાઓ પર શરત લગાવવાની તક છે જે ચોક્કસ મતભેદો ચૂકવે છે, તેમજ બોનસ રમતો પકડવાની, જાણે કે સ્લોટમાં હોય!

શું તે સાચું છે કે હવે તમે તમારા ફોન અથવા કમ્પ્યુટર પર કોઈપણ ગેમ રમી શકો છો? તે સાચું છે! મોડ્સની સંખ્યાના આધારે, તમે ખરેખર તમારા હૃદયની ઇચ્છા મુજબ કંઈપણ રમી શકો છો!

1xSlots કસિનો
150 મફત સ્પિન
પ્રોમોસ્પિન

રોકેટપ્લે કસિનો
20 મફત સ્પીનોની
બોનસસ્ટોપ

JVSpin કસિનો
200 ફ્રી સ્પિન્સ
બોનસએફએસ

 

કેસિનો ગુણવત્તા

ઘણા લોકોને આશ્ચર્ય થાય છે કે કયો કેસિનો રમવા માટે શ્રેષ્ઠ છે તે કેવી રીતે નક્કી કરવું. હવે અમે આ પ્રશ્નનો પણ જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શું ધ્યાન રાખવું:

 • રમતો અને મોડ્સની સંખ્યા.

આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે, કારણ કે ખરેખર, એક રમત રમવી કંટાળાજનક છે, અને તમને તે ગમે તેટલી ગમે, તમે કંટાળી જશો. તમારે એવો કેસિનો પસંદ કરવો જોઈએ જેમાં મોટી સંખ્યામાં રમતો હોય અને ખાતરી કરો કે રમતો જાણીતા પ્રદાતાઓ તરફથી છે, આ સ્થિતિમાં તમને રમતમાંથી મહત્તમ ગુણવત્તા અને આનંદ મળશે.

 • જ્યારે તમે કેસિનો પર રમો છો ત્યારે બોનસ.

તે પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. ત્યાં ઘણા બધા કેસિનો છે જ્યાં તમે સારા સાઇન-અપ બોનસ અને વધુ મેળવી શકો છો. જો તમે તેના પર બોનસ મેળવી શકો તો તમારે તમારી જાતને સાદી ડિપોઝિટ સુધી મર્યાદિત કરવાની જરૂર નથી. સારા કેસિનોમાં, ખેલાડીઓ નિયમિત બોનસ મેળવે છે, જે પૈસા પણ જીતી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઘણા કેસિનોમાં કેશબેક અથવા રેકબેક હોય છે, જેમાંથી તમે કેટલીક સુંદર રકમો લઈ શકો છો, આ તક ચૂકશો નહીં.

 • ઉપાડ અને થાપણો.

તે એક કેસિનો પસંદ કરવા યોગ્ય છે જેમાં વિવિધ ચુકવણી સિસ્ટમો દ્વારા નાણાં જમા કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં વિકલ્પો છે. ઉપરાંત, ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં જમા કરાવવાની સંભાવના સાથે કેસિનો પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય છે, જે અત્યંત અનુકૂળ છે. જ્યારે ઉપાડની વાત આવે છે, ત્યારે તમારે મોટી રકમ માટે પણ ટૂંકા પેઆઉટ સમયગાળાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ.

 • ટેકનિકલ સપોર્ટ.

તે કોઈ રહસ્ય નથી કે તમામ પ્રકારની સમસ્યાઓ અને સમસ્યાઓ, જોકે વારંવાર થતી નથી, અને કોઈ પણ તેમનાથી રોગપ્રતિકારક નથી. આ સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે તમારે તકનીકી સહાયની જરૂર છે. સપોર્ટ ઝડપી, ચોવીસ કલાક, સૌથી અગત્યનું લાયક હોવું જોઈએ. તમારે આ પાસા પર ધ્યાન આપવું પડશે.

 • કેસિનો ડિઝાઇન, એકંદર અમલ.

સુંદર ડિઝાઇનવાળા નવા કેસિનો ઉપરાંત, ડિઝાઇનવાળા જૂના કેસિનો પણ છે જે વર્ષોથી બદલાયા નથી. તેનો અર્થ એ નથી કે આવા કેસિનો ખરાબ છે, પરંતુ ગેમિંગનો ઉત્તમ અનુભવ મેળવવા માટે તમારે ચોક્કસપણે ડિઝાઇન પસંદ કરવી પડશે. આ બિંદુ શક્ય તેટલું વ્યક્તિગત છે, તેથી તમારે તમારા માટે પસંદ કરવું પડશે.

 • ખેલાડીની ટકાવારી પર પાછા ફરો.

પ્લેયર પર્સન્ટ પર પાછા ફરો, અથવા RTP, એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ આંકડો છે જે દર્શાવે છે કે ખેલાડી હાર્યા કે જીતે તે પહેલા કેટલા પૈસા બાકી હશે. 95% થી વધુ RTP ધરાવતા કેસિનો અને સ્લોટ ધ્યાનમાં લેવાના છે. આ કિસ્સામાં, તમારું સંતુલન લાંબા સમય સુધી જળવાઈ રહેશે અને તમને રમતમાંથી સંપૂર્ણ લાગણીઓ મળશે.

 • પરવાના

કદાચ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓમાંથી એક. તમારે ચોક્કસપણે ફક્ત લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કસિનોમાં જ રમવું જોઈએ. તેઓ તમારી જીતને છીનવી લેશે નહીં, તેઓ તમને બધું પાછું આપશે, અને કોઈપણ ભૂલના કિસ્સામાં તમે દાવો કરી શકશો. બિન-લાયસન્સવાળા કેસિનો સરળતાથી પૈસા ઉપાડવામાં અથવા અન્ય રીતે તમને છેતરવામાં નિષ્ફળ થઈ શકે છે.

આ સૂચિ પરની સલાહનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારા માટે ખૂબ આનંદ માણવા માટે સંપૂર્ણ કેસિનો શોધી શકો છો. 

 

 

કેનેડામાં ઓનલાઈન કેસિનોમાં બોનસના પ્રકાર

આ ફકરામાં અમે કેનેડિયન ઓનલાઈન કેસિનોમાં રમો ત્યારે તમને મળતા બોનસના પ્રકારો જોઈશું.

 • કોઈ ડિપોઝિટ બોનસ નથી.

આ એક પ્રકારનું બોનસ છે જેમાં યુઝરને ડિપોઝિટ વિના અમુક રકમ અથવા અમુક ચોક્કસ સંખ્યામાં ફ્રી સ્પિન મળે છે. આ પ્રકારનું બોનસ મોટાભાગે હોડમાં લેવામાં આવતું નથી અને તે ખેલાડીઓને આપવામાં આવે છે જેઓ હંમેશા રમે છે.

 • નોંધણી બોનસ.

આ બોનસ પ્રથમ નોંધણી પર વપરાશકર્તાને આપવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે થાપણ બોનસ છે, ઉદાહરણ તરીકે, 200%. બોનસ ખૂબ જ ઉપયોગી અને સરસ છે, પરંતુ તેની હોડ કરવી પડશે. તમારે બેલેન્સનો ચોક્કસ ગુણાંક લગાવવો પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે 100 યુરો જમા કરાવો છો, તો તમને 200 યુરોનું બોનસ પ્રાપ્ત થશે અને તમારે 1,000 યુરોની હોડ કરવાની જરૂર છે. એક નિયમ તરીકે, સાવચેત રમત સાથે આવા બોનસ ખૂબ જ ઝડપથી હોડ કરવામાં આવે છે.

 • મફત સ્પીનોની.

આ પ્રકારનું બોનસ વપરાશકર્તાને ચોક્કસ સ્લોટ પર ચોક્કસ સંખ્યામાં ફ્રી સ્પિન ઓફર કરે છે. વધુ વખત નહીં, વપરાશકર્તાને ચોક્કસ રકમ મળે છે, જે પછી તેણે હોડ કરવાની પણ જરૂર હોય છે. હોડ માટે ડિપોઝિટ જરૂરી છે. આ બોનસ વિશે સારી બાબત એ છે કે તમે ખરેખર મોટી રકમ મેળવી શકો છો જે હોડ કરવી એકદમ સરળ છે.

 • કેશબેક અને રેકબેક.

અગાઉ જણાવ્યા મુજબ, આ બોનસ તમામ કેસિનોમાં ઉપલબ્ધ નથી. બોનસ તમને રમત દરમિયાન બહાર ગયેલા કેટલાક પૈસા પાછા મેળવવાની મંજૂરી આપે છે, પછી ભલે તમે જીતો કે હારી. તેથી, કેટલીકવાર તમે કેસિનોમાં જઈ શકો છો, કેશબેક મેળવી શકો છો અને પૈસાની મજા માણી શકો છો જે તમારે જમા કરાવવાની પણ જરૂર નથી.

તેથી, કેનેડામાં ઓનલાઈન કેસિનોમાં ઘણા બધા બોનસ છે જે ખેલાડીઓને સારા પૈસા આપે છે!

લ્યુચશિએ જીવિયે કાઝિનો કનાડી (2)

ચકાસણીની જરૂરિયાત

ઘણી વાર પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે શું ચકાસણી જરૂરી છે. જવાબ શક્ય તેટલો સરળ છે: તમારે ચકાસણી પાસ કરવી આવશ્યક છે. સૌપ્રથમ, ફક્ત લાયસન્સવાળા કેસિનો જ વેરિફિકેશન ઓફર કરે છે, જ્યાં અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ, તમે સુરક્ષિત છો. બીજું, તમારો ડેટા ખાનગી રહે છે અને તમારે તેને શેર કરવામાં આવે તેની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.

સામાન્ય રીતે ચકાસણી પ્રક્રિયામાં લગભગ 10 મિનિટનો સમય લાગે છે, તે પછી તમે કેસિનોની તમામ સુવિધાઓનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકો છો!

અમારા વિશે

અમે વ્યાવસાયિક રીતે વિવિધ પ્રકારના કેસિનોને રેન્ક આપીએ છીએ અને ખેલાડીઓને શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરવામાં મદદ કરીએ છીએ. અમે તમને શ્રેષ્ઠ કેસિનોમાં રમવામાં ખૂબ જ રસ ધરાવીએ છીએ, અને આ જૂઠું નથી!